Województwo Małopolskie przystąpiło do opracowania nowego programu ochrony powietrza. Mieszkańcy gminy Libiąż także mogą zgłaszać swoje uwagi.

Wdrażane obecnie w Małopolsce rozwiązania, których celem jest walka ze smogiem, zostaną uzupełnione o szereg działań naprawczych. W dokumencie przeanalizowane zostaną efekty obecnie obowiązującego programu, ale przede wszystkim zostaną wprowadzone nowe działania służące poprawie jakości powietrza. Dlatego przyłączamy się do apelu władz województwa małopolskiego i zapraszamy mieszkańców gminy Libiąż na spotkania konsultacyjne w tej sprawie.

Każdy z uczestników będzie mógł wyrazić opinię. Spotkania konsultacyjne mają charakter otwarty i zostaną zorganizowane w kilku miejscach Małopolski. Dla powiatu chrzanowskiego, a więc także gminy Libiąż, zaplanowano je na 16 stycznia o godz. 10.00 w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie (ul. Focha 3).

W załączniku szczegółowy harmonogram