W związku z przyjęciem przez Zarząd Województwa Małopolskiego „Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Małopolski Zachodniej”  – gminę odwiedzili wczoraj przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – Departamentu Zrównoważonego Rozwoju wraz z doradcami z firmy PwC, Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach oraz Forum Energii odpowiedzialni za opracowanie tego ważnego dokumentu. Goście w praktyce chcieli zapoznać się z uwarunkowaniami funkcjonowania gminy górniczej, jej problemami oraz stojącymi przed nią wyzwaniami związanymi z dekarbonizacją.

Spotkanie rozpoczęło się przed bramą kopalni „Janina” Tauron Wydobycie S.A, gdzie goście spotkali się z przedstawicielami zakładu. Następnie zwiedzili Libiąż – jego główne obiekty użyteczności publicznej  usytuowane wzdłuż ulicy Górniczej, 1 Maja i Piłsudskiego. Zobaczyli budującą się na osiedlu „Flagówka” krytą pływalnię, Park Młodości, Park Janiny, Kościół pw. Przemienienia Pańskiego, słynne rondo Uśmiechu. W trakcie zwiedzania omawiane były potrzeby gminy w procesie transformacji dotyczące również zagospodarowania i wykorzystania terenów poprzemysłowych takich jak Obiekt Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych przy ul. Krakowskiej, czy teren po Ruch II KWK „Janina”.

Po wizji w terenie goście spotkali się z Burmistrzem Libiąża, Jackiem Latko, który podziękował za owocną współpracę przy opracowaniu terytorialnego planu, będącego podstawą ubiegania się m.in. gminy Libiąż o środki unijne na działania łagodzące społeczno – gospodarcze skutki odchodzenia od węgla. Pokrótce przestawił również projekty gminy Libiąż  z zakresu transformacji energetycznej, które są aktualnie przedmiotem wsparcia technicznego ekspertów unijnych z Europejskiej Platformy Regionów Węglowych w Transformacji, w ramach Inicjatywy START.   

24 czerwca Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął projekt Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Małopolski Zachodniej. Prace nad dokumentem trwały od 2020 roku. Na jego podstawie Małopolska może ubiegać się o włączenie jej do grona regionów węglowych z dostępem do unijnego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Ostateczna decyzja, dotycząca uwzględnienia Małopolski Zachodniej oraz potencjalnej wysokości kwoty alokacji w programie zostanie podjęta w ramach uzgodnień pomiędzy Komisją Europejską a polskim rządem.  W pracach Zespołu powołanego przy UMWM do opracowania planu terytorialnego uczestniczyli również pracownicy Urzędu Miejskiego w Libiążu.

Spotkanie z Burmistrzem Libiąża w Urzędzie Miejskim w Libiążu

Spotkanie z Burmistrzem Libiąża w Urzędzie Miejskim w Libiążu