W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu wniosków na zlecenie realizacji zadań własnych Gminy Libiąż w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Libiąż w 2022 roku przyznaję dotacje w następującej wysokości:

L.p. Nazwa Klubu Wysokość przyznanej dotacji
1. Uczniowski Klub Sportowy „Górnik” Libiąż 100.000,00 zł, w tym na utrzymanie obiektu sportowego 45.000,00 zł
2. Miejski Klub Sportowy Libiąż 70.000,00 zł
3. Ludowy Klub Sportowy „Nadwiślanin”
w Gromcu
74.000,00 zł, w tym na utrzymanie obiektu sportowego
24.300,00 zł
4. Ludowy Klub Sportowy „Żarki” w Żarkach 85.000,00 zł, w tym na utrzymanie obiektu sportowego
25.500,00 zł
5. Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka”
w Libiążu
40.000,00 zł
6. Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” w Libiążu 22.000,00 zł
7. Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy przy PMOS w Chrzanowie 23.000,00 zł
8. Chrzanowski Klub Karate i Dalekowschodnich Sportów Walki 12.500,00 zł
9. Stowarzyszenie Klub Sportowy Akademia Bokserska w Libiążu 13.500,00 zł
10. Polska Federacja Ju-Jitsu i Kobudo w Jaworznie 4.000,00 zł

Libiąż, dnia 14.01.2022 r.


Z-ca Burmistrza
/-/ Hubert Szumniak