Ogłoszenie Burmistrza Libiąża

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu wniosków na zlecenie realizacji zadań własnych Gminy Libiąż w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Libiąż w 2018 roku.

 

Ogłoszenie wyników konkursuLINK