Urząd Miejski w Libiążu przekazuje informację o złożonej ofercie realizacji zadania publicznego przez Szwadron Kawalerii Ochotniczej im rtm. Witolda Pileckiego – tryb pozakonkursowy z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Oferta – LINK