PODSTAWOWE INFORMACJE O GMINIE LIBIĄŻ

 

 

Gmina Libiąż położona jest w zachodniej części województwa małopolskiego, w powiecie chrzanowskim na wzgórzach Jury Krakowsko – Częstochowskiej, w połowie drogi pomiędzy Krakowem, a Katowicami, w bliskim sąsiedztwie Oświęcimia. Przez teren miasta przebiegają szlaki komunikacyjne: z północy na południe: droga Oświęcim – Chrzanów (droga tranzytowa dla delegacji państwowych i międzynarodowych jadących w kierunku Oświęcimia) oraz trasa Tychy – Chełmek – Alwernia -Kraków.

Gmina obejmuje obszar 57,1 km2, obok miasta w jej obszarze znajdują się sołectwa:
• Żarki, wieś w południowo-wschodniej części gminy,
• Gromiec, wieś na południu w „dolinie nadwiślańskiej”.

Ludność ogółem:  22.155  mieszkańców (stan na dzień 31.12.2016 r.)

w tym:

Libiąż –  16.823

Żarki –  3.759

Gromiec –  1.573

 

 

Od północy gmina graniczy z miastem Chrzanów, od zachodu z miastem Chełmek, a od wschodu z gminą Babice. Południową granicę stanowi rzeka Wisła.

Tylko 8 minut jazdy dzieli Libiąż od autostrady A4: Kraków – Katowice.

Miasto Libiąż usytuowane jest w sąsiedztwie Krakowa i Oświęcimia, miejsc o dużym nasileniu w ruchu turystycznym. Niedaleko stąd do zamku Lipowiec, Czernej, Tenczynka oraz zamku w Pszczynie.

Najwyższe wzniesienie: 337,2 m n.p.m.

Libiąż należy do:

Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce

Związku Komunalnego „Komunikacja Międzygminna”

Międzygminnego Związku Chrzanowa, Libiąża, Trzebini „Gospodarka Komunalna”

Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze”

 

Mapka1

 

Mapka2

 

GŁÓWNE POŁĄCZENIA DROGOWE

Kraków – droga nr A4, 53 km
Kraków – droga nr 780, 49 km
Katowice – droga nr A4, 39 km
Bielsko-Biała – droga nr 933, 44 km
Chrzanów – droga nr 933, 10 km
Trzebinia – droga nr 933, 15 km
Jaworzno – droga nr 933, 18 km
Tychy – droga nr 780, 29 km
Oświęcim – droga nr 780, 11 km

 

Ronda

fot. ronda przy drogach wojewódzkich nr 933 i 780

 

 

KOMUNIKACJA KOLEJOWA

Przez miasto przebiega linia kolejowa, która od roku 1847 była częścią linii kolejowej Kraków – Wiedeń. W odległości ok. 15 km od Libiąża, w Trzebini, znajduje się międzynarodowy węzeł kolejowy wschód – zachód (Lwów – Kraków – Trzebinia – Katowice – Berlin).

 

Dworzec

fot. dworzec PKP w Libiążu

 

 

KOMUNIKACJA LOTNICZA

Blisko Libiąża znajdują się porty lotnicze w Pyrzowicach (60 km) i Balicach (35 km). Na terenie miasta, w miejscu zrekultywowanej hałdy znajduje się lądowisko dla helikopterów.