Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20 lub – w przypadku dzieci niepełnosprawnych – 24 roku życia.

Wniosek o świadczenie z programu „Dobry Start” można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od  1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową).

 

Wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada.
W gminie Libiąż wnioski drogą tradycyjną będzie można składać od 1 sierpnia 2018 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu (ul. Oświęcimska 52, Pok. Nr 2).