Lista nagrodzonych i wyróżnionych osób znajduje się w Zarządzeniu Nr 0050.587.VII.2018 BURMISTRZA LIBIĄŻA z dnia 8 października 2018 r. w sprawie przyznania nagród i wyróżnień sportowych w 2018 roku.

Zarządzenie – LINK