Burmistrz Libiąża informuje, że od 1 stycznia 2020 r. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Libiąż jest prowadzony przez Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie.
W związku z powyższym wnioski o wpis, zmianę wpisu lub wykreślenie należy kierować do ZMGK w Chrzanowie: ul. Piłsudskiego 4.

Telefon: 32 623 2908
32 624 0504

Strona internetowa: www.mzgk.chrzanow.pl