Dnia 12 marca 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Libiążu odbył się konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Marii Konopnickiej w Gromcu, ul. Husarska 2.
Na stanowisko dyrektora została złożona jedna oferta.
Kandydat przedstawił swoją koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły oraz odpowiedział  na zadawane pytania przez członków komisji konkursowej, składającej się z przedstawicieli organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, przedstawicieli rady pedagogicznej  i rady rodziców oraz przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych.
W wyniku głosowania wyłoniono kandydata na Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Marii Konopnickiej  w Gromcu w osobie Jolanty Ferlak – dotychczasowego dyrektora tego zespołu.
Wybrany podczas konkursu kandydat na dyrektora będzie pełnił tę funkcję przez najbliższe  5 lat szkolnych.
Dyrektorowi serdecznie gratulujemy.