Od 1 lipca 2021 r. ruszyła Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków ( www.zone.gunb.gov.pl ), w której należy złożyć deklarację dotyczącą źródeł ciepła i źródeł spalania paliw poprzez Profil Zaufany bądź e-dowód lub pobrać przedmiotowy dokument znajdujący się w poniższych załącznikach. Deklarację będzie również można otrzymać w tut. Urzędzie w Wydziale Ochrony Środowiska, mieszczącym się przy ul. Oświęcimskiej 52 w Libiążu. Ponadto właściciel/zarządca ma obowiązek złożyć deklarację w terminie:

12 miesięcy w przypadku „starych” źródeł ciepła lub spalania paliw,

14 dni w przypadku „nowo” powstałych źródeł ciepła lub spalania paliw.

Wszystkie regulacje dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zostały sformułowane i zdefiniowane w rozdziale 5a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Więcej informacji na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, link tutaj

Załączniki: