Na podstawie Zarządzenia nr 120.96.2019 Burmistrza Libiąża z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wymiaru czasu pracy w okresach rozliczeniowych w Urzędzie Miejskim w Libiążu w 2020 roku: w dniu 2 października 2020 r. (piątek) czas  pracy  wynosi  8  godzin, a  Urząd  pracuje w  godzinach  od  7:00  do  15:00