To ważna informacja dla mieszkańców gminy Libiąż, którzy chcą skorzystać z dotacji na zakup i montaż ekologicznych źródeł ciepła w swoich domach. Dzięki uruchomieniu punktu urzędnicy pomogą zainteresowanym w załatwieniu niezbędnych formalności.

Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu Priorytetowego „Czyste powietrze”, realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, działa w Urzędzie Miejskim w Libiążu. W ramach programu urzędnicy pomagają zainteresowanym mieszkańcom w pozyskaniu dotacji na:

  • wymianę starych kotłów i pieców węglowych,
  • instalację odnawialnych źródeł energii
  • termomodernizację budynku lub jego części

Zapewniamy wsparcie w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie, pomoc wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy wypełnieniu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu : (0-32) 624-92-69 lub osobiście w budynku Urzędu Miejskiego w Wydziale Ochrony Środowiska – informuje Kornelia Walatek, Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Libiążu.