W związku z zaplanowanymi na ten rok i kolejne lata pracami na terenie libiąskich lasów w krajobrazie miasta zajdą spore zmiany. Plany Nadleśnictwa Chrzanów dotyczą m.in. wycinki drzew w rejonie ulic Jaworowej i Leśnej w Libiążu. Wywołało to duży oddźwięk wśród mieszkańców i niezadowolenie społeczne.

Dlatego z inicjatywy Burmistrza Libiąża Jacka Latko w poniedziałek 31 sierpnia o godz. 16.00 w Libiąskim Centrum Kultury (ul. Górnicza 1) odbędzie się spotkanie  z przedstawicielami Nadleśnictwa Chrzanów. Zapoznają oni mieszkańców z planowanymi działaniami dotyczącymi realizacji nowego Planu Urządzenia Lasu na lata 2020-2029, a także omówią merytorykę gospodarki leśnej i powody planowanego wyrębu.

Osobom zainteresowanym wzięciem udziału w spotkaniu przypominamy o zachowaniu środków ostrożności w związku z trwającą w Polsce epidemią SARS-CoV-2. Konieczne jest:

•  zachowanie dystansu fizycznego (2 metry odległości od innych osób)

•  uczestnicy muszą mieć też zasłonięte usta i nos.

Zachęcamy do przybycia!