Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie przypomina o możliwości wzięcia udziału w spotkaniu konsultacyjnym projektu pn.: „Program działań nietechnicznych i retencyjnych stanowiący element zarządzania ryzykiem powodziowym w regionach wodnych Małej Wisły i Górnej Wisły (zlewnia powyżej Krakowa), z uwzględnieniem ochrony przed powodzią miasta Krakowa”.

Spotkanie konsultacyjne otwarte jest dla wszystkich zainteresowanych. Przedstawione zostaną na nim szczegółowe informacje na temat projektu, jak również możliwe będzie zadawanie pytań i składanie wniosków.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 09 kwietnia 2021 r. w godzinach 10.00 – 13.00  w formie webinarium w oparciu o program Microsoft Teams.

Rejestracja na spotkanie konsultacyjne odbywa się poprzez formularz dostępny na stronie: www.wislakonsultacje.pl  w zakładce „Rejestracja na spotkanie konsultacyjne”.

Zobacz lokalizacje działań