Zapraszamy na konsultacje społeczne poświęcone aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Libiąża na lata 2016-2023.

Zapraszamy wszystkich Mieszkańców Libiąża do udziału w konsultacjach społecznych poświęconych aktualizacji dokumentu pn.:Lokalny Program Rewitalizacji miasta Libiąża na lata 2016-2023″.  Konsultacje odbędą się w najbliższy  piątek (21 października br.) od godz. 8:00 w specjalnie utworzonym przez Urząd Miejski w Libiążu punkcie konsultacyjnym na terenie Targowiska Miejskiego przy ul. Rouvroy w Libiążu.

Podczas tych konsultacji chcielibyśmy poznać Państwa potrzeby i opinie, a następnie wykorzystać je w pracach nad wyżej wymienionym dokumentem.

Szerzej o tym czym jest Lokalny Program Rewitalizacji przeczytać można na naszej stronie internetowej, pod banerem:

Plakat Rewitalizacja 2016 Pion2 Ver 9