Starosta Chrzanowski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej zawiadamia o wszczęciu postępowania adminstracyjnego.

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO –  POBIERZ