Szanowni Mieszkańcy Gminy Libiąż,

w związku z rozpoczęciem prac nad strategią rozwoju gminy do roku 2030 prosimy o odpowiedź na kilka pytań dotyczących obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej gminy. Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie jest dobrowolne. Państwa udział będzie stanowił aktywny wkład w tworzenie nowego dokumentu strategicznego, a przekazane uwagi i sugestie będą odzwierciedleniem rzeczywistych potrzeb społeczno-gospodarczych oraz wizji rozwoju Gminy Libiąż na najbliższe lata. Strategia będzie stanowiła jedno z narzędzi umożliwiających pozyskiwanie środków zewnętrznych przez gminę oraz umożliwi monitorowanie poziomu jej rozwoju.

Ankiety można wypełniać do 30 listopada 2020 r.

Serdecznie dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie ankiety.

Ankieta
związana z opracowywaniem
Strategii Rozwoju Gminy Libiąż 2030

Zapraszamy do wypełnienia!

Strategia Rozwoju Gminy Libiąż 2030
Czy uważa Pani/Pan, że Gmina Libiąż jest dobrym miejscem do życia?
Proszę określić jak ocenia Pani/Pan jakość dróg w Gminie Libiąż?
Proszę określić jak ocenia Pani/Pan liczbę ścieżek rowerowych w Gminie Libiąż?
Proszę określić jak ocenia Pani/Pan dostępność transportu publicznego w Gminie Libiąż?
Proszę określić jak ocenia Pani/Pan stan techniczny chodników w Gminie Libiąż?
Proszę określić jak ocenia Pani/Pan stan techniczny oświetlenia w Gminie Libiąż?
Proszę określić jak ocenia Pani/Pan czystość na terenie Gminy Libiąż?
Proszę określić jak ocenia Pani/Pan odbiór odpadów komunalnych w Gminie Libiąż?
Proszę określić jak ocenia Pani/Pan dostępność miejsc spędzania wolnego czasu w Gminie Libiąż (place zabaw, boiska, tereny rekreacyjne, miejsca zielone, itp.)?
Proszę określić jak ocenia Pani/Pan jakość powietrza w Gminie Libiąż?
Proszę określić jak ocenia Pani/Pan zabezpieczenie gminy przed hałasem?
Proszę określić jak ocenia Pani/Pan poczucie bezpieczeństwa w Gminie Libiąż?
Proszę określić jak ocenia Pani/Pan ofertę kulturalną w Gminie Libiąż?
Proszę określić jak ocenia Pani/Pan ofertę sportową i rekreacyjną w Gminie Libiąż?
Proszę określić jak ocenia Pani/Pan dostępność przedszkoli w Gminie Libiąż?
Proszę określić jak ocenia Pani/Pan dostępność żłobków i klubów dziecięcych w Gminie Libiąż?
Proszę określić jak ocenia Pani/Pan dostępność szkół w Gminie Libiąż?
Proszę określić jak ocenia Pani/Pan dostępność miejsc handlowo - usługowej w Gminie Libiąż?
Proszę określić jak ocenia Pani/Pan dostępność lokali gastronomicznych w Gminie Libiąż?
Proszę określić jak ocenia Pani/Pan jakość obsługi w Urzędzie Miejskim w Libiążu?
Proszę określić jak ocenia Pani/Pan jakość obsługi w jednostkach organizacyjnych Gminy Libiąż (OPS, ZMK, ZEASIP, MBP, LCK, ŚŚ)?
Proszę określić jak ocenia Pani/Pan otwartość władz samorządowych na inicjatywy mieszkańców w Gminie Libiąż?
Proszę określić jak ocenia Pani/Pan możliwość wynajmu/zakupu mieszkania w Gminie Libiąż?
Proszę określić jak ocenia Pani/Pan jakość skominikowania Gminiy Libiąż z większymi aglomeracjami (Kraków, Katowice)?
Proszę określić jak ocenia Pani/Pan atrakcyjność turystyczną Gminie Libiąż?
Proszę określić jak ocenia Pani/Pan jakość oferty i programów kierowanych do dzieci i młodzieży w Gminie Libiąż?
Proszę określić jak ocenia Pani/Pan jakość oferty i programów kierowanych do seniorów w Gminie Libiąż?
Proszę określić jak ocenia Pani/Pan dostępność usług medycznych w Gminie Libiąż?
Proszę określić jak ocenia Pani/Pan bezpieczeństwo socjalne w Gminie Libiąż (np. możliwość uzyskania wsparcia od Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu)?
Z poniższego katalogu problemów społecznych, proszę wskazać te, które Pani/Pana zdaniem w istotny sposób dotyczą Gminy Libiąż? (można wskazać dowolną liczbę odpowiedzi)
Proszę określić jak ocenia Pani/Pan możliwość znalezienia zatrudnienia w Gminie Libiąż?
Proszę określić jak ocenia Pani/Pan wysokość zarobków w Gminie Libiąż?
Proszę określić jak ocenia Pani/Pan możliwość znalezienia pracowników w Gminie Libiąż?
Proszę określić jak ocenia Pani/Pan możliwość założenia własnej działalności gospodarczej w Gminie Libiąż?
Proszę określić jak ocenia Pani/Pan możliwość przekwalifikowania się w Gminie Libiąż?
Co zrobiłaby/zrobiłby Pani/Pan gdyby utracił(a) Pani/Pan pracę?
Z zaproponowanych poniżej możliwych kierunków rozwoju Gminy Libiąż, które władze samorządowe powinny rozważyć jako najkorzystniejsze dla dalszego rozwoju gminy? (proszę wybrać maksymalnie 3 kierunki)
Gdyby miała/miał Pani/Pan możliwość decydowania o rozdziale dodatkowych środków finansowych, to które inwestycje w Gminie Libiąż wsparł/wsparła by Pani/Pan w pierwszej kolejności? (proszę wskazać 3 najważniejsze)
Proszę zaznaczyć to skojarzenie, które jako pierwsze przychodzi Pani/Panu do głowy, kiedy myśli Pani/Pan o Gminie Libiąż?
Z jakich źródeł czerpie Pani/Pan informacje na temat Gminy Libiąż? (możliwość wyboru kilku odpowiedzi)
Płeć *
Przedział wiekowy *
Wykształcenie *
Status na rynku pracy *