Wybory Rady Sołeckiej w Gromcu

W związku z wyborem w dniu 24 listopada 2019 roku w sołectwie Gromiec sołtysa na kadencję 2019 – 2022, zachodzi konieczność wyboru członków Rady Sołeckiej w Gromcu w terminie 30 dni od dnia wyboru sołtysa. Burmistrz Libiąża na podstawie Zarządzenia Nr 0050.168.VIII.2019 z dnia 28.11.2019 r. zwołuje zebranie wiejskie na dzień 14 grudnia 2019 roku,…

Wybory Rady Sołeckiej w Gromcu

 Burmistrz Libiąża zaprasza mieszkańców Gromca na zebranie wiejskie, które odbędzie się 14 grudnia 2019 roku o godz. 15.00 w świetlicy w Gromcu (ul. Traugutta 1). Podczas zebrania mieszkańcy wybiorą Radę Sołecką na kolejną kadencję. Przypomnijmy, że ostatnio w sołectwie odbyły się wybory sołtysa Gromca. Ponownie wybrany został Jerzy Górski.