Posiedzenie Komisji ds. Komunalnych w sprawie bieżącej eksploatacji pokładu 207 w poziomie 800

W dniu 14 stycznia 2021 r. (czwartek) o godz. 10:00,  odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Komunalnych z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – zdalny tryb obradowania (Posiedzenie on-line). Podczas posiedzenia zostaną przedstawione informacje przez TAURON Wydobycie S.A. ZG Janina w Libiążu w sprawie bieżącej eksploatacji pokładu 207 w poziomie 800. Przebieg posiedzenia komisji będzie…

Ogłoszenie Burmistrza Libiąża otwartego konkursu na zlecenie realizacji zadań własnych Gminy Libiąż w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Libiąż w 2021 roku

Burmistrz Libiąża działając na podstawie § 3 ust.1 Uchwały Nr XXXIX/262/2014 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Libiąż oraz zgodnie z Uchwałą Nr XL/274/2014 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 2 października 2014 r. zmieniającą uchwałę w…

Budowa placu rekreacyjno-sportowego wyposażonego w urządzenia typu street workout przy ul. Klubowej w Żarkach

W ramach ww. zadania inwestycyjnego wykonano m.in.: 1. Strefę do uprawiania aktywności fizycznej tzw. street workout wyposażoną w 4 urządzenia sportowo-rekreacyjne: Ławka do treningu ulicznego – 1 szt. Drabinka do kalisteniki – 2 szt. Drążek – 1 szt. Nawierzchnię bezpieczną z poliuretanu pod ww. urządzeniami 2. Nawierzchnię bezpieczną z poliuretanu na istniejącym boisku asfaltowym oraz…

Świetlica Środowiskowa w Libiążu realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Nauka języka angielskiego, warsztaty z etnografii, trening kompetencji rodzicielskich – to założenia projektu współfinansowanego z EFS, który realizuje Świetlica Środowiskowa w Libiążu. Zajęcia są bezpłatne. Formularz rekrutacyjnyDeklaracja uczestnictwaOświadczenie o zamieszkaniuOświadczenie dotyczące danych osobowychRegulamin