Trwa nabór wniosków na stypendia sportowe, nagrody i wyróżnienia Burmistrza Libiąża

Przypominamy, że do 20 stycznia br. w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Libiążu przyjmowane są wnioski o przyznanie stypendium sportowego, nagrody lub wyróżnienia za osiągnięcia sportowe uzyskane w roku 2020. Warunkiem przyznania stypendium sportowego, nagrody lub wyróżnienia jest uzyskanie przez zawodnika w roku poprzedzającym złożenie wniosku wysokich wyników sportowych określonych w Regulaminie przyznawania stypendiów sportowych, nagród…