Zapraszamy do punktów spisowych Narodowego Spisu Powszechnego

By ułatwić mieszkańcom wywiązanie się z obowiązku spisowego w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, rachmistrzowie spisowi i pracownicy Urzędu Miejskiego w Libiążu rozpoczynają dyżury w terenie i będą dostępni dla mieszkańców w mieście oraz wybranych sołectwach zgodnie z poniższym harmonogramem. Targowisko Miejskie – pawilon Nr 58 – (bibliopunkt), 1 alejka handlowa od strony wjazdu…