Ogłoszenie Burmistrza Libiąża – Konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego pn. „Razem Silniejsi – Integracja Środowisk Abstynenckich w Walce o Siebie i Rodzinę”

Burmistrz Libiąża działając na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 183) oraz zgodnie z: – uchwałą Nr XXII/163/2020 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Libiąż z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami…

Na ratunek owadom!

Motyle, trzmiele, pszczoły – owadom zapylającym coraz trudniej znaleźć schronienie w starannie urządzonych ogrodach. Gmina Libiąż postanowiła im pomóc, kupując specjalne domki dla owadów. Trafiły do libiąskich szkół i przedszkoli w ramach edukacji ekologicznej. – Chcemy uświadamiać dzieciom, już od najmłodszych lat, jak ważna jest równowaga w przyrodzie – podkreśla burmistrz Libiąża Jacek Latko.  Kiedyś…

Ogłoszenie Starosty Chrzanowskiego z dnia 15 kwietnia 2021 roku w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy

Działając na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) Starosta Chrzanowski ogłasza, że z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczona została do dzierżawy: Nieruchomość położona na terenie gminy Libiąż, obręb Libiąż Mały składająca się z…

Małopolskie konkursy – edukacja online i oddanie hołdu św. Maksymilianowi Kolbe

Marta Malec-Lech z zarządu województwa podczas konferencji prasowej wraz z dziennikarką przeprowadzającą wywiad. W tle widoczna ścianka z napisem Małopolska. Założenia konkursu „Małopolska! Postaw na edukację!”, którego celem jest poprawa szans edukacyjnych dzieci, młodzieży oraz wszystkich mieszkańców Małopolski zaprezentowała w Tarnowie Marta Malec-Lech z zarządu województwa. Przedstawiła również idee konkursu „Święty Maksymilian patronem trudnych wyborów”.…

Konkurs ofert z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami

Zapraszamy do składania ofert w konkursie na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami w 2021. Środki finansowe będące w dyspozycji województwa to 1 mln zł. Składanie ofert odbywa się dwuetapowo: Etap pierwszy: Oferty należy złożyć za pośrednictwem Generatora dostępnego na stronie internetowej pod adresem pozarzadowa.malopolska.pl w terminie do 29 kwietnia 2021 r. do godz. 16.00. Etap drugi:…

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru obejmującego teren górniczy kopalni odkrywkowej dolomitu w Libiążu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 15 kwietnia 2021 r. do 7 maja 2021 r.

Prognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren górniczy kopalni odkrywkowej dolomitu w LibiążuPobierz Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren górniczy kopalni odkrywkowej dolomitu w LibiążuPobierz Rysunek projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren górniczy kopalni odkrywkowej dolomitu w LibiążuPobierz Uzasadnienie do projektu miejscowego planu…