Pierwszy warsztat

30.04.2014 r. Pierwszy warsztat dotyczący prac nad Strategią Rozwoju Gminy Libiąż na lata 2014-2020   W dniu 30.04.2014 r. w Libiąskim Centrum Kultury odbył się pierwszy warsztat dotyczący prac nad Strategią Rozwoju Gminy Libiąż na lata 2014-2020.  W warsztacie wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, radni Rady Miejskiej w Libiążu, urzędnicy samorządowi, lokalni działacze i osoby…

Drugi warsztat

  22.07.2014 r. Drugi warsztat dotyczący prac nad Strategią Rozwoju Gminy Libiąż na lata 2014-2020     W dniu 22.07.2014 r. w Libiąskim Centrum Kultury odbył się drugi warsztat dotyczący prac nad Strategią Rozwoju Gminy Libiąż na lata 2014-2020. W warsztacie wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, radni Rady Miejskiej w Libiążu, przedstawiciele Rady Powiatu Chrzanowskiego,…

Strategiczny piątek – podsumowanie

Strategiczny piątek – podsumowanie W dniu 01.08.2014 r. odbyło się na Targowisku Miejskim w Libiążu przy ul. Rouvroy wydarzenie pod nazwą: „Strategiczny Piątek”. Podczas tego wydarzenia Mieszkańcy wypełniając ankietę wskazali działania i zadania, które ich zdaniem powinny zostać umieszczone w opracowywanym przez Gminę Libiąż dokumentem pod nazwą: „Strategia Rozwoju Gminy Libiąż na lata 2014-2020”. Wydarzenie…

Nowa sanitarka

Nowa sanitarka dla libiąskiego Zastępu Ratownictwa Medycznego   Dzięki współpracy partnerskiej pomiędzy miastami: Libiąż i Rouvroy we Fracji oraz dzięki wspólnym staraniom Burmistrza Libiąża Jacka Latko i Mera Rouvroy Jana Haji, jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Libiążu otrzymała od zaprzyjaźnionych francuskich strażaków z miasta Arras (w pobliżu Rouvoy) profesjonalną sanitarkę strażacką. Jest to samochód specjalny…

Wizualizacja planowanej rewitalizacji przestrzeni publicznej

Wizualizacja planowanej rewitalizacji przestrzeni publicznej w rejonie ulic 1 Maja i Górniczej W dniu 17 grudnia 2008r. w  Urzędzie Miejskim  odbyło się spotkanie,  którego celem była prezentacja wizualiazcji, planowanej przez gminę Libiąż, rewitalizacji przestrzeni publicznej w rejonie 1 Maja i Górniczej – głównych ulic masta. Spotkanie,  adresowane do przedstawicieli firm  oraz właścicieli posesji znajdujących się…

Konsultacje społeczne dla przedsiębiorców ul. 1 Maja

Konsultacje społeczne dla  przedsiębiorców   W dniu  18  września  2008r. w Libiąskim Centrum Kultury odbyły się konsultacje społeczne dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą przy ul. 1 Maja  w Libiążu. Tematem spotkania był Lokalny Plan Rewitalizacji na lata 2008-2014 oraz pomysł rewitalizacji ulic 1 Maja i Górniczej. Zaprezentowane zostały główne tezy Lokalnego Planu Rewitalizacji oraz rola …

Konsultacje społeczne dla organizacji pozarządowych

W dniu 20 maja br. w Libiąskim Centrum Kultury odbyły się konsultacje społeczne, w których udział wzięli głównie przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu gminy Libiąż. Tematem spotkania, w którym uczestniczyło ok. 30 osób był Lokalny Plan Rewitalizacji na lata 2007-2013. Zaprezentowane zostały główne tezy Lokalnego Planu Rewitalizacji oraz rola partnerów społecznych w stworzeniu i wdrożeniu…

Boisko w Gromcu

    Program  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013        W dniu  czerwca 2011 r. została podpisana  pomiędzy Samorządem  Województwa Małopolskiego, a Gminą Libiąż umowa o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” dla zadania pod…

Otwarcie nowoczesnego wielofunkcyjnego boiska w Żarkach

Otwarcie nowoczesnego wielofunkcyjnego boiska w Żarkach – relacja   W dniu 17 listopada bieżącego roku o godzinie 14:00 miało miejsce uroczyste otwarcie nowoczesnego wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkół w Żarkach. W obecności uczniów Zespołu Szkół w Żarkach oraz przybyłych mieszkańców wsi wstęgę symbolizującą otwarcie obiektu przecięli: Poseł na Sejm RP – Tadeusz Arkit, Członek Zarządu…