Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 i Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Libiążu

W dniu 11 lutego 2019 r. Burmistrz Libiąża ogłosił konkurs na stanowisko: dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Stanisława Barana „Bolka” w Libiążu dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Libiążu Oferty należy składać do dnia 26 lutego 2019 r. do godziny 13.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Libiążu, ul. Działkowa 1 (II piętro) lub przesłać…

Uwaga kierowcy! Zmiana organizacji ruchu na ul. Oświęcimskiej

Trwa budowa ronda przy poczcie w Libiążu. W poniedziałek na ul. Oświęcimskiej zamknięty został pas ruchu w kierunku Chrzanowa.   Ruch samochodowy odbywa się wahadłowo. Jest sterowany za pomocą sygnalizacji świetlnej. Zamknięte zostały także wjazdy i wyjazdy z ulic: Szkolnej, 11 Listopada, Pocztowej i Armii Krajowej. Utrudnienia mają związek z trwającą od ubiegłego roku rozbudową…

Informacja dla mieszkańców – obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

Zgodnie z zapisami aktu prawa miejscowego Uchwały Nr XVIII/126/2016 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 16 września 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Libiąż w § 4 zostały określone obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe:1. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w szczególności: 1) nie…

Wyniki otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego w obszarze profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałania narkomanii

W  wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego w obszarze profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałania narkomanii pod nazwą „Organizowanie i finansowanie różnych form spędzania wolnego czasu w obszarze aktywności fizycznej w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych służących zapobieganiu powstawania problemów alkoholowych i narkomanii dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Libiąż”,…

Karta Dużej Rodziny – nowe zasady

Od 1 stycznia 2019 r. prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka. Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom: • w wieku do 18. roku życia, •…

Stypendium Burmistrza Libiąża

W dniu 19 października 2018 r. w Libiąskim Centrum Kultury Burmistrz Libiąża Jacek Latko wraz z Zastępcą Burmistrza Hubertem Szumniakiem oraz Przewodniczącą Rady Miejskiej w Libiążu Bogumiłą Latko rozdali dyplomy w ramach stypendium Burmistrza Libiąża. Stypendium Burmistrza Libiąża otrzymali: Finaliści małopolskich konkursów przedmiotowych uczniowie z najwyższymi osiągnięciami sportowymi i artystycznymi oraz innymi wybitnymi osiągnięciami: 1) Magdalena…

Cisza Wyborcza

Czego nie można w czasie ciszy wyborczej?  Obejrzyj spot PKW. „Wybory samorządowe 2018: Cisza wyborcza”  –  to tylko jeden spośród kilkunastu zaplanowanych przez Państwową Komisję Wyborczą spotów edukacyjno-informacyjnych związanych ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi. Spoty są publikowane we wszystkich serwisach internetowych PKW (pkw.gov.pl,  wybieramwybory.pl,  wybory2018.pkw.gov.pl) oraz na profilach PKW w mediach społecznościowych (Facebook – PKW,  Facebook – Wybieram…