Piękne miejsca w gminie, architekturę, zabytki, a także codzienne życie mieszkańców – to wszystko mogą zaprezentować uczestnicy fotograficznego konkursu „Z perspektywy Libiąża…”. Organizuje go urząd miejski z okazji jubileuszu 50-lecia uzyskania praw miejskich. Na zwycięzców czekają nagrody finansowe.

W konkursie wziąć udział może każdy. Warunkiem jest wykonanie fotografii na terenie gminy Libiąż. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach. W pierwszej należy zaprezentować gminę Libiąż w ujęciu współczesnym. W drugiej zgłaszać można prace prezentujące Libiąż wczoraj i dziś. Może to być zestawienie starych fotografii z aktualnymi, kolaż lub ciekawy fotomontaż tych samych miejsc na przestrzeni lat.

Prace będą przyjmowane do 15 maja w Urzędzie Miejskim w Libiążu (w zamkniętej kopercie). Zostaną ocenione do 31 maja, a do 12 czerwca laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu.15 czerwca, podczas uroczystości jubileuszowych w trakcie Dni Libiąża, zostaną im wręczone nagrody finansowe: I miejsce – 500 zł, II – miejsce 300 zł, III – miejsce 200 zł.  Zwycięskie prace mieszkańcy będą mogli oglądać w lipcu i sierpniu na wystawie pokonkursowej na placu przy ul. 1 Maja w Libiążu.


Regulamin konkursu

Oświadczenie opiekuna osoby niepełnoletniej

Klauzula RODO