Kilkadziesiąt osób wzięło udział w konsultacjach społecznych, dotyczących planowanej modernizacji i remontu bibliotecznej filii w Gromcu. Spotkanie było połączone z warsztatami wielkanocnymi, podczas których najmłodsi razem z rodzicami wykonywali ozdoby i kartki świąteczne.

Gmina przymierza się do realizacji zadania pod nazwą „Modernizacja i remont filii bibliotecznej nr 3 w Gromcu w celu wzmocnienia oferty czasu wolnego mieszkańców”. Podczas zorganizowanych konsultacji mieszkańcy mogli zobaczyć wizualizację placówki po planowanym remoncie. Mają się tam znaleźć udogodnienia dla odwiedzających, dla dzieci, dorosłych i dla niepełnosprawnych czytelników.

– W tygodniu poprzedzającym to wydarzenie użytkownicy filii mieli także możliwość wzięcia udziału w badaniu ankietowym, gdzie można się było wypowiedzieć na temat potrzeby wykonania prac remontowych w bibliotece oraz oferty kulturalno-edukacyjnej. Ankiety wypełniło 49 osób, a jej wyniki potwierdzają potrzebę wykonania operacji oraz stworzenia nowej oferty dla mieszkańców – mówi Aneta Gwóźdź, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Libiążu.

Po zakończonych konsultacjach mieszkańcy wzięli udział w warsztatach wielkanocnych. Dorośli razem z dziećmi wykonywali kartki świąteczne i ozdoby wielkanocne. Niektórzy mieli bardzo oryginalne pomysły. W efekcie powstały piękne, kolorowe pamiątki z warsztatów.

– Zarówno badanie ankietowe, jak i relacja z imprezy w Gromcu potwierdzają fakt identyfikacji mieszkańców Gromca z działaniami mającymi wpływ na rozwój potencjału kulturalnego sołectwa oraz ich zainteresowanie ofertą czasu wolnego, która ulegnie poprawie po realizacji zadania. Dziękujemy mieszkańcom Gromca za wypełnione ankiety oraz udział w przedświątecznym wydarzeniu – podkreśla pani dyrektor.