Stojący w lesie w Libiążu pomnik upamiętniający wydarzenia z okresu II wojny światowej został usunięty decyzją wojewody małopolskiego, na wniosek Instytutu Pamięci Narodowej, na podstawie Ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki (Dz.U. 2016 poz. 744). Teren, na którym znajdował się pomnik, należy do Lasów Państwowych. Gmina w ogóle nie była stroną w tym postępowaniu. Jako samorząd musimy respektować obowiązujące w Polsce prawo.

Burmistrz Libiąża

Jacek Latko