Szanowni Państwo,  

w odpowiedzi na zagrożenie związane z koronawirusem Burmistrz Libiąża uruchomił akcję

#Wielkie Odpowiedzialne Serce

W formie wolontariatu udzielane będzie wsparcie osobom potrzebującym pomocy w gminie Libiąż.

– W ramach porozumienia miedzy Urzędem Miejskim w Libiążu, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Libiążu i Świetlicą Środowiskową w Libiążu, zachowując szczególne środki ostrożności związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa będziemy nieść pomoc tym, którzy najbardziej jej teraz potrzebują –  mówi Burmistrz Libiąża Jacek Latko.

Jednocześnie kierujemy do Państwa apel o odpowiedzialne podejście do wszelkich akcji prowadzonych na własną rękę. Cieszymy się, że mieszkańcy gminy Libiąż chcą bezinteresownie pomagać innym, ale dla bezpieczeństwa wolontariuszy, jak i osób, do których skierowana jest pomoc, te działania muszą być prowadzone z zastosowaniem środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa.