Szanowni Państwo,
w dniu 16 marca br. o godz. 12:00 libiąski samorząd, mając na uwadze dobro wspólne, podjął decyzję o wstrzymaniu bezpośredniej obsługi klientów w Urzędzie Miejskim w Libiążu aż do odwołania. Bardzo prosimy, by sprawy były przez Państwa załatwiane drogą telefoniczną, mailową bądź przez platformę e-PUAP. Osobiście można będzie załatwić tylko sprawy dotyczące rejestracji bieżącej zgonów oraz sporządzania aktów zgonów.
Urząd nadal działa i cały czas pozostaje do Państwa dyspozycji, ale zmienia się forma obsługi.
Musimy się stosować do odgórnych poleceń i wprowadzić ograniczenia, które pomogą powstrzymać pandemię koronawirusa SARS-CoV-2.

By ułatwić Państwu kontakt z naszą administracją na tablicy ogłoszeń przed budynkiem magistratu
przy ul. Działkowej 1 oraz na stronie internetowej gminy pod adresem www.libiaz.pl został umieszczony wykaz wydziałów wraz z numerami telefonów do pracowników i adresami mailowymi. Przed głównym wejściem do budynku została ustawiona skrzynka, w której można składać pisma. Wszelkie zapytania i sprawy należy kierować na:
e-mail: urzad@libiaz.pl
bądź pod nr tel. 32 627 13 11
lub na skrzynkę e-PUAP: /b2772xrshu/skrytka.

Urzędnicy na bieżąco będą odbierać telefony i informować, czy dana sprawa wymaga pilnego załatwienia
czy może poczekać. Kontakt osobisty z poszczególnymi wydziałami UM w Libiążu możliwy jest wyłącznie
w uzasadnionych przypadkach oraz po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.
Proszę Państwa o wyrozumiałość i zachowanie zdrowego rozsądku. Apeluję, by załatwiać jedynie najpilniejsze sprawy, niewymagające zwłoki. Te, które mogą poczekać, niech poczekają.
Pozostając w stałym kontakcie z Państwem życzę dużo zdrowia i cierpliwości.

Burmistrz Libiąża
Jacek Latko