Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbiórce i budowie, oraz remoncie obiektów inżynieryjnych linii kolejowej nr 93, w ramach zadania inwestycyjnego „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano – montażowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.:…

Konkurs plastyczny „Gmina Libiąż & Górnik Zabrze – Łączy nas piłka nożna”

Zapraszamy wszystkie dzieci z Gminy Libiąż w wieku 7-12 lat do udziału w konkursie plastycznym pn. „Gmina Libiąż & Górnik Zabrze – Łączy nas piłka nożna”. Celem konkursu jest m.in. rozwijanie i promowanie uzdolnień artystycznych dzieci Gminy Libiąż, motywowanie dzieci do rozwijania pasji artystycznych i sportowych.Temat pracy konkursowej musi nawiązywać do tytułu konkursu „Gmina Libiąż…

Informacje Ministerstwa Zdrowia na temat koronawirusa

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w północnych Włoszech, Chinach, Korei Południowej, Iranie, Japonii, Tajlandii, Wietnamie, Singapurze lub Tajwanie i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, to bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb…

Bezpłatne porady prawne, bezpłatne poradnictwo obywatelskie w 2020 roku w powiecie chrzanowskim.

W 2020 roku rozszerzono zakres przedmiotowy nieodpłatnej pomocy prawnej o nieodpłatną mediację. Jest ona realizowana w każdym punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Realizując zadania wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 294), Starosta…

ZAWIADOMIENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 12/L/2020 (znak sprawy: WI-IV.746.1.100.2019) z 19 lutego 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym oraz o nadaniu ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności dla inwestycji pn.: Budowa, rozbudowa, przebudowa oraz remont linii kolejowej nr 93 na odcinku nr 1 od km 0,557 do…

Ogłoszenie Burmistrza Libiąża w sprawie ankiet informacyjnych dla mieszkańców

Mieszkańcy Gminy Libiąż, uchwała nr XXXII/451/17 z dnia 23 stycznia 2017 roku podjęta przez Sejmik Województwa Małopolskiego w sprawie „Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego” nałożyła na gminy obowiązek stworzenia i prowadzenia bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków. W związku z powyższym  kierujemy do Państwa ankietę informacyjną dotyczącą sposobu ogrzewania budynku i zwracamy się z prośbą o jej wypełnienie.…

System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON w całej MAŁOPOLSCE!

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, chcąc zwiększyć dostępność  wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnościami, uruchomił SOW – System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON. Od 1 stycznia 2020 roku wniosek dotyczący  dofinasowanie turnusu rehabilitacyjnego a także przedmiotów ortopedycznych aplikujący o dofinasowanie ze środków PFRON może złożyć przez Internet – bez wychodzenia z domu, 365 dni w…