Urząd wychodzi naprzeciw mieszkańcom

Od poniedziałku 3 lutego deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą przyjmowane także na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Libiążu. Gmina podpisała w tym celu umowę ze Związkiem Międzygminnym „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie. Od stycznia zgodnie z uchwałą zgromadzenia związku, który w imieniu gminy Libiąż gospodaruje odpadami komunalnymi, wzrosła stawka opłaty za wywóz…

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych w Gminie Libiąż na rok szkolny 2020/2021 Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem…

Masz dość smogu? Przyjdź na konsultacje dotyczące nowego programu ochrony powietrza dla Małopolski

Województwo Małopolskie przystąpiło do opracowania nowego programu ochrony powietrza. Mieszkańcy gminy Libiąż także mogą zgłaszać swoje uwagi. Wdrażane obecnie w Małopolsce rozwiązania, których celem jest walka ze smogiem, zostaną uzupełnione o szereg działań naprawczych. W dokumencie przeanalizowane zostaną efekty obecnie obowiązującego programu, ale przede wszystkim zostaną wprowadzone nowe działania służące poprawie jakości powietrza. Dlatego przyłączamy…

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych celem zaopiniowania zmian statutów sołectw Gminy Libiąż

Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.184.VIII.2020 Burmistrza Libiąża z dnia 08.01.2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych celem zaopiniowania zmian statutów sołectw Gminy Libiąż, podaję do publicznej wiadomości mieszkańców Sołectwa Gromiec i Sołectwa Żarki poniższe informacje: § 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektów statutów: 1). Statutu Sołectwa Gromiec, w sołectwie Gromiec, 2). Statutu Sołectwa…

Z pomocą drona Libiąż walczy ze smogiem

W najbliższym czasie mieszkańcy gminy Libiąż mogą się spodziewać kontroli domowych palenisk. Ostatnie badania jakości powietrza przy użyciu drona wykazały nieprawidłowości. Takie badania wykonywane były przez specjalistyczną firmę nie tylko w gminie Libiąż, ale także w pozostałych dwóch gminach tworzących Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” – w Chrzanowie i w Trzebini. Jak tłumaczą przedstawiciele firmy, do…

Projekt „Kierunek Kariera” i „Kierunek Kariera Zawodowa” – doradztwo zawodowe i szkolenia dla osób pracujących!

Chcesz nauczyć się języka? Skończyć kurs prawa jazdy? Zdobyć nowe umiejętności? Jeśli tak, to mamy dla Ciebie propozycję. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje projekt „Kierunek Kariera”. Dzięki niemu uczestnik wybranego przez siebie szkolenia lub kursu ma opłacone do 87% jego kosztów. Sam płaci więc tylko niewielką część ceny. Kto może otrzymać dofinansowanie szkolenia lub…