Konkurs ofert „Zdrowe współzawodnictwo wychowuje, uczy przegrywać, wygrywać, szanować przeciwnika oraz grać „fair play”

Burmistrz Libiąża działając na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 183 z późn. zm.) oraz zgodnie z uchwałą Nr XXII/167/2020 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych…

Ostrzeżenie hydrologiczne o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 24.08.2021 r.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 07:35 dnia 24.08.2021 r. do godz. 20:00 dnia 25.08.2021 r., w obszarach występowania prognozowanych intensywnych opadów, spodziewane są wzrosty stanów wody – na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, lokalnie o charakterze gwałtownym. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość punktowego…

Konkurs ofert „Zdrowe współzawodnictwo wychowuje, uczy przegrywać, wygrywać, szanować przeciwnika oraz grać „fair play”.

Burmistrz Libiąża działając na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 183 z późn. zm.) oraz zgodnie z uchwałą Nr XXII/167/2020 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych…

Zapraszamy do punktów spisowych Narodowego Spisu Powszechnego

By ułatwić mieszkańcom wywiązanie się z obowiązku spisowego w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, rachmistrzowie spisowi i pracownicy Urzędu Miejskiego w Libiążu rozpoczynają dyżury w terenie i będą dostępni dla mieszkańców w mieście oraz wybranych sołectwach zgodnie z poniższym harmonogramem. Targowisko Miejskie – pawilon Nr 58 – (bibliopunkt), 1 alejka handlowa od strony wjazdu…

Ogłoszenie – Nabór uzupełniający kandydatów na rachmistrzów spisowych

Dnia 30 lipca 2021 roku, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. poz. 1775, z późn. zm.)  zwanym dalej „NSP 2021”, Burmistrz Libiąża – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór uzupełniający kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności…

Ankieta – badanie satysfakcji użytkowników portalu E-urząd

Szanowni Państwo, informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przeprowadza badanie satysfakcji użytkowników serwisu/portalu powstałego w ramach projektu Przyjazny Cyfrowy Urząd w Libiążu, w związku z czym prosimy o uzupełnienie poniższej, anonimowej ankiety: ANKIETA Ankieta jest całkowicie anonimowa, a czas jej wypełniania nie przekracza 5 minut. Dziękujemy za udział w badaniu.

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem z dnia 28.07.2021 r.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 13:00 dnia 28.07.2021 r. do godz. 02:00 dnia 29.07.2021 r., na terenie województwa małopolskiego, w tym powiatu chrzanowskiego, prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 30 mm do 40 mm oraz porywy wiatru do 100 km/h. Miejscami grad. Informacja uzyskana z IMGW-PIB…

Konsultacje projektu strategii „Gmina Libiąż 2030”

Szanowni Państwo zakończył się zasadniczy etap prac związanych z opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Libiąż do roku 2030 pn.: „Gmina Libiąż 2030”, obejmujący w szczególności przeprowadzenie analiz statystycznych i strategicznych, realizację warsztatów z udziałem środowisk lokalnych, a także prace eksperckie. Powstał tym samym projekt dokumentu, stanowiący efekt prac władz samorządowych gminy, przedstawicieli instytucji publicznych, a także mieszkańców i przedstawicieli…

Apel Burmistrza Libiąża – Aktualizacja komunikatu meteorologicznego o burzach z gradem

W związku z panującymi warunkami atmosferycznymi w naszym regionie, Burmistrz Libiąża apeluje do Mieszkańców naszej gminy, by na czas burz oraz gwałtownych wiatrów unikać wchodzenia do parków i skwerów miejskich, terenów leśnych oraz innych miejsc z wysokim drzewostanem. Pamiętajmy także, by nie parkować naszych pojazdów w bliskim sąsiedztwie drzew. Aktualizacja komunikatu meteorologicznego o burzach z…