Ogłoszenie w sprawie czasu pracy Urzędu Miejskiego w Libiążu

Na podstawie Zarządzenia Nr 120.104.2020 Burmistrza Libiąża z dnia 09 grudnia 2020 r. w sprawie wymiaru czasu pracy w okresach rozliczeniowych w Urzędzie Miejskim w Libiążu 2021 roku: w dniu 02 czerwca 2021 r. (środa) czas  pracy  wynosi  7  godzin, a  Urząd  pracuje w  godzinach  od  7:00  do  14:00. Dzień 04 czerwca 2021 r. (piątek) jest dniem…

Komunikat Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 18:00 dnia 17.05.2021 r. do godz. 14:00 dnia 18.05.2021 r., na terenie województwa małopolskiego, w tym powiatu chrzanowskiego, prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Prognozowana całkowita suma opadów od 30 mm do 50 mm. Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w…

Kolejne laptopy trafiły do szkół w gminie Libiąż

W ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – pakiet edukacyjny, gmina Libiąż otrzymała 74.715,12 zł na zakup sprzętu komputerowego. Będzie wykorzystywany do realizacji zajęć dydaktycznych w ramach nauczania zdalnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, ale także podczas lekcji stacjonarnych. Za kwotę: 74.700,00 zł zakupiono 30 sztuk nowych laptopów. Zostały przekazane do: Szkoły Podstawowej Nr 1 w Libiążu…

Projekt „Firma z POWERem”

Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. wraz z Partnerem: Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu/Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Firma z POWERem” Celem projektu jest aktywizacja osób młodych w wieku 18 – 29 lat z subregionu Małopolski Zachodniej obejmującego powiaty: chrzanowski, oświęcimski,…

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 13.05.2021 r. do godz. 24:00 dnia 13.05.2021 r., na terenie województwa małopolskiego w tym powiatu chrzanowskiego prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu do 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywy wiatru do 70 kom/h. Miejscami grad.  …

Otwarty konkurs ofert w zakresie ochrony i promocji zdrowia psychofizycznego oraz zapobiegania zaburzeniom psychicznym – zajęcia dla osób niepełnosprawnych umysłowo i ruchowo

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ust. 1-3 i 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057, z późn. zm.) oraz zgodnie z Uchwałą Nr XXII/163/2020 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia…

Ogłoszenie Burmistrza Libiąża – Konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego pn. „Razem Silniejsi – Integracja Środowisk Abstynenckich w Walce o Siebie i Rodzinę”

Burmistrz Libiąża działając na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 183) oraz zgodnie z: – uchwałą Nr XXII/163/2020 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Libiąż z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami…

Ogłoszenie Starosty Chrzanowskiego z dnia 15 kwietnia 2021 roku w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy

Działając na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) Starosta Chrzanowski ogłasza, że z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczona została do dzierżawy: Nieruchomość położona na terenie gminy Libiąż, obręb Libiąż Mały składająca się z…