Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że dziś do godz. 21:00 prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu do 30 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami może się również pojawić grad. Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie. Poradnik dobrych praktyk, jak zachować się podczas burzy

Innowacyjne warsztaty dla kobiet w Libiążu

Trudno wyobrazić sobie Libiąż bez kopalni Janina. A jednak! Do 2050 roku Polska musi osiągnąć neutralność klimatyczną. To oznacza odejście od gospodarki wysokoemisyjnej opartej na węglu. Skutki transformacji odczują nie tylko zatrudnieni w górnictwie mieszkańcy, ale także ich żony, córki, siostry… Jak się na to przygotować? Małopolska, jako jeden z 7 regionów UE, została wybrana…

Ruszyła Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. Czas złożyć deklarację!

Od 1 lipca 2021 r. ruszyła Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków ( www.zone.gunb.gov.pl ), w której należy złożyć deklarację dotyczącą źródeł ciepła i źródeł spalania paliw poprzez Profil Zaufany bądź e-dowód lub pobrać przedmiotowy dokument znajdujący się w poniższych załącznikach. Deklarację będzie również można otrzymać w tut. Urzędzie w Wydziale Ochrony Środowiska, mieszczącym się przy ul. Oświęcimskiej…

Dobry Start od ZUS

Od 1 lipca do 30 listopada można składać wnioski o świadczenie z rządowego programu Dobry Start (tzw. 300 plus). Od tego roku przyznawaniem i wypłatą tych świadczeń zajmuje się ZUS. Wnioski można złożyć wyłącznie elektronicznie – za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Świadczenia trafią wyłącznie na rachunki bankowe.…

OGŁOSZENIE

W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu gminy Libiąż w czasie wakacji w 2021 roku, przyznaję dotacje w następującej wysokości: 5.500,00 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Czwórka” w Libiążu; 2.857,00 zł dla Chrzanowskiego Klubu Karate i Dalekowschodnich Sportów Walki. Libiąż, dnia 02.07.2021 r.…

Gmina Libiąż otrzymała dofinansowanie w ramach rządowego programu Posiłek w szkole i w domu – moduł 3.

I Kwota: 100.000,00 zł (w tym 80.000,00 zł – dotacja celowa ze środków budżetu państwa, 20.000,00 zł – środki własne), zostanie przeznaczona na usługi remontowo – adaptacyjne służące poprawie standardu funkcjonowania stołówki szkolnej i pomieszczenia przeznaczonego do spożywania posiłków w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkolno – Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu.

Libiąż przystępuje do Stowarzyszenia „Aglomeracja Chrzanowska”

Tak zdecydowała Rada Miejska w Libiążu na sesji nadzwyczajnej, która odbyła się w środę w trybie zdalnym. Dzięki utworzeniu Stowarzyszenia „Aglomeracja Chrzanowska” gminy powiatu chrzanowskiego, w tym Libiąż, będą mogły realizować kluczowe projekty rozwojowe ze środków unijnych w trybie pozakonkursowym w ramach tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Utworzenie Stowarzyszenia to pokłosie uchwalonej w grudniu ub. roku…

Zarządzenie Burmistrza Libiąża z dnia 30 czerwca 2021 r. konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Libiąż do roku 2030 pn.: „Gmina Libiąż 2030”

Burmistrz Libiąża ogłasza konsultacje społeczne w sprawie projektu Strategii Rozwoju Gminy Libiąż do roku 2030 pn.: „Gmina Libiąż 2030”. Konsultacje zostaną przeprowadzone od 16 lipca 2021 roku do 20 sierpnia 2021 roku z wykorzystaniem różnych form, m.in.: pisemnej, z wykorzystaniem poczty elektronicznej, spotkania publicznego w formie online w dniu 3 sierpnia o godz.15.30. Do udziału…

Konsultacje społeczne w sprawie ochrony przeciwpowodziowej doliny Rzeki Wisły na odcinku między Oświęcimiem a Krakowem

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zaprasza mieszkańców na konsultacje społeczne projektu „Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Wisły na odcinku między Oświęcimiem a Krakowem”. Spotkanie odbędzie się 1 lipca o godz. 16.00 w świetlicy w Gromcu przy ul. Traugutta 1.