Szkolne Pakiety Multimedialne OSE

Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu znalazł się wśród placówek, które otrzymały z Państwowego Instytutu Badawczego NASK, operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, tablety wraz z usługą dostępu do internetu. „Szkolne Pakiety Multimedialne OSE” stanowią formę wsparcia dla szkół, realizowaną przez Ministra Cyfryzacji, w uzgodnieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej. NASK PIB, jako operator OSE, został na…

Skrócony czas na wypełnienie samospisu od pierwszego logowania

Ważna zmiana dla osób, które chcą się spisać samodzielnie w PSR. Od 23 listopada br. na przeprowadzenie samospisu rolnicy mają 2 dni od momentu pierwszego skutecznego zalogowania do aplikacji. Po upływie 2 dni logowanie do formularza nie będzie możliwe.  Z rolnikami, którzy w tym czasie nie zakończą uzupełniania formularza, skontaktuje się rachmistrz. Wcześniej termin ten wynosił 14…

Konkurs „Cyfrowa Gmina PSR 2020”

Główny Urząd Statystyczny ogłasza konkurs na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale samopisu. Liczy się liczba użytkowników gospodarstw rolnych, którzy w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 r. dokonali samospisu internetowego. W konkursie nagrodzonych będzie 5 najlepszych gmin w każdym województwie. Na zwycięskie gminy czekają wartościowe nagrody m.in.: zestawy komputerowe,…

Oświadczenie Burmistrza Libiąża

Oświadczenie Burmistrza Libiąża w sprawie odebrania Księdzu Kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi tytułu Honorowego Obywatela Libiąża. Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz od 2019 roku jest Honorowym Obywatelem Libiąża. Wiele razy gościł w naszej gminie i zawsze był jej bardzo przychylny. Uważam, że nie należy ferować wyroków wyłącznie w oparciu o doniesienia medialne. Powinniśmy zaczekać na ostateczne rozstrzygnięcia i…

Ważna informacja urzędowa dla mieszkańców

W związku z pojawiającymi się informacjami, dotyczącymi procedur zmierzających do otwarcia kopalni kruszywa na terenie sołectwa Gromiec, informujemy: 1) Na tę chwilę Burmistrz Libiąża nie prowadzi żadnego postępowania, które w jakimkolwiek stopniu sankcjonuje taki obiekt jak żwirownia – do Urzędu Miejskiego w Libiążu nie wpłynął żaden wniosek. 2) Aby powstała żwirownia inwestor musi spełnić szereg…

Ogłoszenie Burmistrza Libiąża w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

Ogłoszenie Burmistrza Libiąża z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Na podstawie Uchwały Nr XLII/268/2010 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 5 października 2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami i pomiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o…

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń!

W gminie Libiąż trwa akcja  #Wielkie Odpowiedzialne Serce. Wolontariusze pomagają seniorom w zrobieniu codziennych zakupów. Wystarczy zadzwonić pod numer telefonu 698 000 386 i zgłosić taką potrzebę. Charytatywna akcja została zainicjowana przez Burmistrza Libiąża Jacka Latko kilka miesięcy temu, gdy w Polsce zaczynała się pandemia SARS-CoV-2. Ponieważ na zakażenie koronawirusem najbardziej narażone są osoby starsze i przewlekle…

Do drzwi zapuka rachmistrz spisowy

Rolnicy, którzy nie spisali się przez internet lub wywiad telefoniczny mają obowiązek przekazać dane podczas wizyty rachmistrza. Rachmistrz spisowy legitymuje się oficjalnym identyfikatorem wydanym przez Wojewódzkie Biuro Spisowe. Identyfikator poza danymi personalnymi  zawiera także upoważnienie do zbierania danych oraz hologram, pieczęć i podpis osoby wydającej dokument. Wzór identyfikatora znajduje się na stronie: https://spisrolny.gov.pl/aktualnosci/jak-zweryfikowac-rachmistrza W razie…

Wytyczne w sprawie postępowania z odpadami komunalnymi w czasie pandemii

W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zachorowań na COVID-19, oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych Minister Klimatu we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym określił  wytyczne dotyczące postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii). Wytyczne dla osób zdrowych objętych kwarantanną,…

Przedszkole Samorządowe nr 4 w Libiążu ma mieć nową siedzibę

Od 1 września 2021 roku planowane jest przeniesienie siedziby Przedszkola Samorządowego Nr 4 z budynku przy ulicy Wańkowicza 1a do budynku przy ulicy Szkolnej 1, gdzie miałby powstać Zespół Szkolno-Przedszkolny na bazie Szkoły Podstawowej nr 1 i Przedszkola Samorządowego nr 4. Dla dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2020/2021 do Przedszkola Samorządowego nr 4 w Libiążu,…