Oświadczenie w sprawie przyznawania stypendiów Burmistrza Libiąża

W związku z zamieszczonym przez Radną Agnieszkę Siudę postem na Facebooku, dotyczącym przyznawania stypendiów Burmistrza Libiąża, pragniemy doprecyzować kilka kwestii. Opublikowana informacja jest bowiem nierzetelna i może wprowadzać w błąd Mieszkańców gminy Libiąż. W gminie Libiąż stypendia Burmistrza są przyznawane na podstawie dwóch uchwał: •             Uchwały nr XXXVIII/253/2014 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 18…

Zmiana rozkładu jazdy komunikacji miejskiej w Oświęcimiu

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 marca 2021 r. zmienią się rozkłady jazdy komunikacji miejskiej. Wprowadzone zmiany będą polegały głównie na uruchomieniu nowych linii, modyfikacji przebiegów tras oraz wycofaniu niektórych linii, które zostaną zastąpione innymi połączeniami. Zwiększona zostanie liczba połączeń autobusowych, które pozwolą na wygodne podróżowanie komunikacją miejską bez przesiadek. Poniżej opis zmian w rozkładach…

Oświata miasta Libiąż

Rekrutacja do przedszkoli i klas I szkół podstawowych w Gminie Libiąż na rok szkolny 2021/2022

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do…

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

W dniu 1 kwietnia 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r.,w całej Polsce rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021. Powszechny spis ludności i mieszkań odbywa się co 10 lat i jest jedynym badaniem, które pozwala na pozyskanie szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i…