Pomoc dla uczestników zawieszonych zajęć rehabilitacyjnych i aktywizacyjnych – gdzie i jak złożyć wniosek?

Wnioski przez System Obsługi Wsparcia – sow.pfron.org.pl lub pocztą tradycyjną do powiatowego centrum pomocy rodzinie lub innej wskazanej przez powiat jednostki organizacyjnej. Oddział Małopolski PFRON informuje, że w ramach nowego programu PFRON, dedykowanego przeciwdziałaniu skutkom pandemii, osoby z niepełnosprawnościami, które w związku z zamknięciem placówek rehabilitacyjnych nie mogą korzystać z zajęć przez nie realizowanych, mogą…

Komunikat w sprawie otwarcia gminnych przedszkoli

Zgodnie z zapowiedziami premiera Mateusza Morawieckiego od 6 maja ponownie mogą zostać otwarte przedszkola. Jednak kwestie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa zostały pozostawione dyrektorom przedszkoli i samorządom jako organom prowadzącym. Po zapoznaniu się z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej wspólnie z dyrektorami jednostek władze gminy Libiąż zdecydowały, że otwarcie gminnych przedszkoli…

Miejska Biblioteka Publiczna w Libiążu już otwarta

Drodzy Czytelnicy! Miejska Biblioteka Publiczna w Libiążu wznawia swoją działalność od 5 maja w ograniczonym zakresie i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Filie biblioteczne pozostają zamknięte do odwołania. Czytelników z Filii zapraszamy do Biblioteki Głównej! Dla bezpieczeństwa wszystkich korzystających, z chwilą otwarcia biblioteki, obowiązują poniższe zasady: Z chwilą otwarcia biblioteki dostępna będzie tylko usługa wypożyczania i…

Informacja dla uczestników projektu pn. „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia”

W związku z pojawiającymi się sygnałami o telefonach do uczestników projektu z prośbą o wpłacanie pozostałej kwoty wkładu własnego na podany telefonicznie numeru konta bankowego informujemy, że takie działanie jest niedopuszczalneE i jest próbą wyłudzenia pieniędzy od mieszkańców. W żadnym wypadku nie należy wpłacać pieniędzy w powyższy sposób. Informujemy, że uzupełnienie wpłaty na poczet wkładu…

Bezpłatne maseczki ochronne dla mieszkańców gminy Libiąż!

Od 16 kwietnia w miejscach publicznych w Polsce obowiązkowo należy zakrywać usta i nos. Rząd wprowadził taki obowiązek, ale w maseczki i przyłbice (ewentualnie elementy odzieży) każdy musi wyposażyć się sam. Wielu mieszkańców gminy Libiąż ma z tym kłopot. Burmistrz Jacek Latko postanowił ich wspomóc. Mimo że samorząd nie ma takiego obowiązku, gmina zakupiła kilka…

Ważna informacja dla przedsiębiorców w związku z epidemią COVID-19

Część firm musiało zawiesić albo zamknąć działalność gospodarczą, a innym znacznie spadły obroty i grozi im utrata płynności finansowej. Ma to związek z trwającym w Polsce stanem epidemii Covid-19 i wprowadzonymi przez Rząd ograniczeniami. Gmina Libiąż chce w tym trudnym czasie wesprzeć przedsiębiorców i pomóc im w utrzymaniu miejsc pracy. W ramach ustawy Ordynacja podatkowa…

Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie prowadzi nabór wniosków o przyznanie niskoprocentowej pożyczki z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców

W związku z wejściem w życie Ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw na podstawie art. 15 zzd ust. 2 w/w ustawy Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie niskoprocentowej pożyczki z…

Informacja Wojewody Małopolskiego

Wojewoda Małopolski informuje o wydaniu 11 marca 2020 r. decyzji Nr 13/BZ/2020 znak: WI-XI.7840.1.137.2019.PZ o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę zamierzenia budowlanego pn.: Budowa, rozbudowa, przebudowa oraz remont linii kolejowej nr 93 na odc. nr 2 od km 11,850 do km 24,053 (z wyłączeniem zakresu robót na działkach numer: 1270, 1271 obręb 0002 Libiąż Wielki…