Badania ankietowe „Diagnoza społeczna dla Gminy Libiąż”

Szanowni Mieszkańcy Gminy Libiąż,Oficyna Profilaktyczna z Krakowa na zlecenie Gminy Libiąż – Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu realizuje ,,Diagnozę społeczną dla Gminy Libiąż” w celu opracowania ,,Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Libiąż na lata 2021-2026″ zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.).W związku z tym…

Informacja o wdrożeniu, od 1 kwietnia 2020r., NADZWYCZAJNYCH rozkładów jazdy

Od 1 kwietnia 2020r. do odwołania, obowiązywać będą NADZWYCZAJNE rozkłady jazdy, co ma na celu dostosowanie miejskiego transportu zbiorowego organizowanego przez ZKKM, do wymogów ograniczenia dopuszczalnej liczby pasażerów w związku ze stanem epidemii. Rozkłady NADZWYCZAJNE sporządzone zostały w dużej mierze w oparciu o rozkłady na dni robocze, a dla niektórych linii – na dni robocze…

Gminne, publiczne place zabaw, siłownie na wolnym powietrzu oraz boiska nadal zamknięte

ZARZĄDZENIE NR 0050.227.VIII.2020 BURMISTRZA LIBIĄŻA z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia korzystania z gminnych, publicznych placów zabaw, siłowni na wolnym powietrzu oraz boisk Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), zarządzam…

Wojewoda małopolski uruchomił specjalną infolinię dla Seniorów

Uprzejmie informujemy, iż w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną wojewoda małopolski Piotr Ćwik uruchomił specjalną infolinię dla Seniorów – z myślą o tych, którzy potrzebują pomocy w tych trudnych chwilach.Dzwoniąc na infolinię, osoby starsze mogą uzyskać rzetelne informacje, zalecenia i wskazówki, jak odnaleźć się w obecnej sytuacji. Numer telefonu 12 392 11 10 działa od poniedziałku…

Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – konsultacje

Marszałek Województwa Małopolskiego informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych opracowanego projektu Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego Projekt dokumentu dostępny jest: na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w dziale Konsultacje Projektów oraz pod adresem  www.powietrze.malopolska.pl/konsultacje – gdzie znajduje się również formularz, w którym można umieścić ewentualne uwagi i wnioski dotyczące treści programu. Ponadto,…

Raport Burmistrza Libiąża o sytuacji w gminie Libiąż w związku z koronawirusem

Drodzy Mieszkańcy, mam nadzieję, że jesteście zdrowi i stosujecie się do wszystkich zaleceń, które mają zatrzymać pandemię koronawirusa. Wiem, że pojawiają się różne plotki i fake newsy, które podsycają lęk i panikę. Dlatego przedstawiam Wam raport z naszych działań w ostatnim tygodniu, informujący o aktualnej sytuacji w gminie Libiąż: Na tę chwilę nie ma potwierdzenia,…

Apel Burmistrza Libiąża do Mieszkańców Gminy Libiąż

Burmistrz Libiąża zwraca się do wszystkich Mieszkańców gminy z apelem o bezwzględne przestrzeganie wszystkich zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowanie się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny. Osoby przebywające na kwarantannie nie mogą opuszczać swojego miejsca zamieszkania, a kontakt z nimi mogą mieć jedynie uprawnione do tego służby tj. Ośrodek Pomocy…