Kontynuacja rewitalizacji przestrzeni publicznej miasta Libiąża wzdłuż ulic: Piłsudskiego, 1 Maja i Górniczej

Całkowita wartość projektu: 8 719 827,35 zł Łączna wartość dofinansowania z RPO WM: 5 410 178,04 zł w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 4 688 820,97 zł Udział środków własnych Gminy Libiąż w projekcie wyniósł: 1 803 392,79 zł Wszystkie obiekty, które powstały w wyniku realizacji projektu, są dostosowane do potrzeb osób z różnymi…

Libiąż rozpoczyna prace nad strategią rozwoju do 2030 roku

To podstawowy dokument, pozwalający na zdefiniowanie priorytetów i długofalowych działań, które przyczynią się do rozwoju społeczno-gospodarczego gminy. Posiadając aktualną strategię rozwoju ma też większe szanse na uzyskanie wsparcia z funduszy zewnętrznych m.in.  w ramach nowej perspektywy budżetowej UE na lata 2021-2027, które pozwolą zrealizować kolejne ważne dla mieszkańców inwestycje. Prace na nową strategią rozpoczęło opracowanie…

Ulgi podatkowe dla małopolskich przedsiębiorców. Wsparcie Krakowskiego Parku Technologicznego dla firm

Prowadzisz przedsiębiorstwo na terenie Małopolski lub powiatu jędrzejowskiego? Zgłoś się do Krakowskiego Parku Technologicznego. Możesz otrzymać wsparcie: zwolnienie z podatku dochodowego CIT lub PIT. W Małopolsce warto inwestować i korzystać z ulgi podatkowej w ramach Polskiej Strefy Inwestycji (PSI) – programu pomocy dla inwestorów obsługiwanego przez Krakowski Park Technologiczny. Kto może ubiegać się o wsparcie?…

Gminne, publiczne place zabaw, siłownie na wolnym powietrzu oraz boiska nadal zamknięte

ZARZĄDZENIE NR 0050.227.VIII.2020 BURMISTRZA LIBIĄŻA z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia korzystania z gminnych, publicznych placów zabaw, siłowni na wolnym powietrzu oraz boisk Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), zarządzam…

#Wielkie Odpowiedzialne Serce

Szanowni Państwo,   w odpowiedzi na zagrożenie związane z koronawirusem Burmistrz Libiąża uruchomił akcję #Wielkie Odpowiedzialne Serce W formie wolontariatu udzielane będzie wsparcie osobom potrzebującym pomocy w gminie Libiąż. – W ramach porozumienia miedzy Urzędem Miejskim w Libiążu, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Libiążu i Świetlicą Środowiskową w Libiążu, zachowując szczególne środki ostrożności związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania…

Wykaz lokali gastronomicznych w gminie Libiąż, w których można zamawiać jedzenie na wynos

Szanowni Mieszkańcy! Gmina Libiąż chce wesprzeć właścicieli lokalnych restauracji, które w związku z epidemią koronawirusa i wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, mogą dziś sprzedawać jedynie dania na wynos, z odbiorem osobistym lub dowozem do domu. Skontaktowaliśmy się z lokalami gastronomicznymi na naszym terenie, które świadczą tego typu usługi. Na stronie internetowej www.libiaz.pl oraz na…

Informacja Miejskiego Centrum Medycznego w Libiążu – zmiany organizacji świadczeń w związku z zagrożeniem koronawirusem

 Zgodnie z wytycznymi NFZ, w trosce o  wspólne bezpieczeństwo, w związku z  zagrożeniem epidemicznym koronawirusem, prosimy o OGRANICZENIE WIZYT OSOBISTYCH W NASZYCH PLACÓWKACH I REJESTROWANIE SIĘ  DROGĄ TELEFONICZNĄ. Pacjentom POZ udzielane będą w pierwszej kolejności TELEPORADY . Tylko w sytuacji, gdy to jest niezbędne, pacjent zostanie umówiony na wizytę do lekarza POZ na konkretną godzinę.…

Urząd Miejski w Libiążu wstrzymuje obsługę bezpośrednią petentów

Szanowni Państwo, w dniu 16 marca br. o godz. 12:00 libiąski samorząd, mając na uwadze dobro wspólne, podjął decyzję o wstrzymaniu bezpośredniej obsługi klientów w Urzędzie Miejskim w Libiążu aż do odwołania. Bardzo prosimy, by sprawy były przez Państwa załatwiane drogą telefoniczną, mailową bądź przez platformę e-PUAP. Osobiście można będzie załatwić tylko sprawy dotyczące rejestracji…