Komunikat Burmistrza Libiąża

Szanowni Państwo Rodzice Uczniów libiąskich szkół i przedszkoli samorządowych W związku z zapowiadanym w dniu 8 kwietnia 2019 roku strajkiem nauczycieli informuję, że jesteśmy w stałym kontakcie z dyrektorami szkół i przedszkoli, w celu zapewnienia dzieciom i młodzieży bezpieczeństwa w czasie strajku. Nauczyciele, podobnie jak inne grupy zawodowe, mają prawo do strajku. Urząd nie ma…

Kolejny sukces logistów z Zespołu Szkół w Libiążu

Dwoje uczniów technikum logistycznego w ZS w Libiążu dostało się do finału Olimpiady Logistycznej. To Kamila Ciszewska i Norbert Malik. Jej organizatorem jest Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu. – Decyzję o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej podjęłam świadomie. Teraz zamierzam kontynuować naukę na studiach logistycznych. Dlatego też zdecydowałam się na udział w olimpiadzie – mówi…

Dla najlepszych zawodników i trenerów

Burmistrz Libiąża przyznał sportowe stypendia, nagrody i wyróżnienia na 2019 rok. Sportowe stypendia przyznano 9 osobom. Będą je otrzymywać od kwietnia do końca roku. Miesięczna wartość stypendium wyniesie od 200 do 250 zł.Z kolei jednorazowe nagrody w wysokości od 600 do 800 zł otrzymało 13 zawodników. Kolejnych 15 burmistrz postanowił wyróżnić. Jednorazowe nagrody w kwocie…

Konsultacje zakończone

Zakończyły się ogłoszone przez burmistrza Libiąża konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami zajmującymi się działalnością pożytku publicznego i wolontariatem. Dotyczyły dwóch projektów uchwał: ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Libiąż oraz ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych wraz z określeniem granic ich obwodów od 1 września 2019 roku. Konsultacje były prowadzone od 12 do…

Zaczynamy Plebiscyt „Osobowości 50-lecia Libiąża”

Libiąż świętuje jubileusz 50-lecia uzyskania praw miejskich. To świetna okazja, by podsumować pewien etap w historii, ale przede wszystkim uhonorować ludzi, którzy zasłużyli się dla miasta i jego mieszkańców. Stąd pomysł na zorganizowanie Plebiscytu „Osobowości 50-lecia Libiąża”. To mieszkańcy zdecydują w głosowaniu, kogo należy wyróżnić.   –  Miasto to przede wszystkim ludzie. Piękne budynki, drogi, cała…

Uwaga! Deratyzacja

Od 15 marca do 15 kwietnia 2019 roku w gminie Libiąż przeprowadzona zostanie powszechna akcja deratyzacji. Miejsca, w których wyłożone zostaną trutki na szczury, należy oznakować, umieszczając ostrzeżenie – „Uwaga trucizna”. Szczegóły dotyczące zasad przeprowadzenia powszechnej akcji deratyzacji zawiera Obwieszczenie Burmistrza Libiąża z dnia 8 marca 2019 roku. Właściciele i zarządcy nieruchomości winni się do…

Rozstrzygnięto konkursy na stanowiska dyrektorów

Wiadomo, kto pokieruje od września Przedszkolem Samorządowym nr 2 w Libiążu i Szkołą Podstawową nr 3 im. Stanisława Barana „Bolka” w Libiążu. Procedura konkursowa się zakończyła. W konkursie na stanowisko dyrektora przedszkola złożono tylko jedną ofertę. W przypadku drugiego konkursu, dotyczącego SP nr 3, kandydatury były dwie. Kandydaci przedstawili swoją koncepcję funkcjonowania i rozwoju placówki…

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 i Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Libiążu

W dniu 11 lutego 2019 r. Burmistrz Libiąża ogłosił konkurs na stanowisko: dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Stanisława Barana „Bolka” w Libiążu dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Libiążu Oferty należy składać do dnia 26 lutego 2019 r. do godziny 13.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Libiążu, ul. Działkowa 1 (II piętro) lub przesłać…

Wyniki otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego w obszarze profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałania narkomanii

W  wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego w obszarze profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałania narkomanii pod nazwą „Organizowanie i finansowanie różnych form spędzania wolnego czasu w obszarze aktywności fizycznej w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych służących zapobieganiu powstawania problemów alkoholowych i narkomanii dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Libiąż”,…