Jest wykonawca ronda 7-miu dróg

Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie poinformował o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane zadania pod nazwą: „Przebudowa skrzyżowania ulic: 1-go Maja, Jaworowa, Sikorskiego, Leśna, Szybowcowa, Górnicza, ks. St. Pieli w Libiążu”. Zamawiający wybrał ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe DROBET S.C. z Krzeszowic.