Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Urzędu  Miejskiego  w  Libiążu

Od 9 czerwca 2011 roku każda osoba, która zechce załatwić sprawę w urzędzie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, nie będzie już potrzebowała podpisu elektronicznego – będzie mogła to zrobić, korzystając z tzw.  profilu zaufanego  na platformie ePUAP. Aby stać się użytkownikiem profilu, trzeba założyć konto na platformie ePUAP http://epuap.gov.pl i wypełnić tam wniosek o założenie profilu. Potem wystarczy wizyta w Urzędzie Miejskim w Libiążu, gdzie należy zweryfikować swój profil. Należy to zrobić osobiście, z dowodem tożsamości. 

  Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej – ESP  Urzędu na platformie ePUAP:

  /b2772xrshu/skrytka

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Chcesz załatwić sprawę w Urzędzie Miejskim?
Kliknij w  odpowiednią kategorię,  dowiadując się, jak i gdzie możesz  to zrobić:

 

Inne:

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego.

2. Dostarczenie dokumentów w dni powszednie w  godzinach pracy urzędu w pon. w godz. 7:00 – 16:00, od wt.- czw. w godz. 7:00 – 15:00, w pt. w godz. 7:00 – 14:00  do Biura Podawczego mieszczącego się w pokoju nr 1 na parterze przy ul. Działkowej 1 w Libiążu na następujących nośnikach danych:

  •  Dyskietka 1,44 MB
  •  Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
  •  Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes.

2. Akceptowalne formaty załączników to:

  •   DOC, RTF
  •   XLS
  •   CSV
  •   TXT
  •   GIF, TIF, BMP, JPG
  •   PDF
  •   ZIP