Zapraszamy na rajd rowerowy!

Libiąskie Centrum Kultury i Towarzystwo Wspierania Sportu „Sokrates” serdecznie zapraszają do udziału w rajdach rowerowych „100 km na 100 – lecie Niepodległości”. Pierwszy z rajdów na dystansie 33,33 km już 1 maja o godz. 10:00 start przy Domu Kultury w Żarkach. Całość wydarzenia stanowić będą trzy rajdy rowerowe, których całkowity dystans wyniesie 100 km. Uczestnicy, którzy wezmą udział…

Zaproszenie na spotkanie dotyczące Budżetu Obywatelskiego Małopolski

W bieżącym roku Samorząd Województwa Małopolskiego realizuje trzecią już edycję Budżetu Obywatelskiego Małopolski. Doświadczenia pokazują, że inicjatywa cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców, zaś wykonane w ramach BO zadania dobrze służą Małopolanom. Wśród działań przybliżających cel i zasady przedsięwzięcia przewidziane zostały w każdym powiecie warsztaty informacyjno – edukacyjne. Będą one dobrą okazją do uzyskania konkretnych informacji na…

Wizyta uczniów KSW w Urzędzie Miejskim

Urząd Miejski w Libiążu odwiedzili w poniedziałek (9 kwietnia) niezwykli goście. Uczniowie Zespołu Szkół Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu w związku ze swoim udziałem w projekcie „Zdrowo Jem-Więcej Wiem”, przekonywali odwiedzających urząd oraz naszych pracowników, że warto się racjonalnie odżywiać. Po urzędzie uczniów oprowadził Burmistrz Jacek Latko. Dzieci były żywo zainteresowane kwestiami dotyczącymi organizacji działania Urzędu…

Libiąż ośrodkiem szkolenia piłkarskiej młodzieży

Libiąż został pierwszym w Małopolsce ośrodkiem szkolenia młodzieży i trenerów w ramach przygotowanego przez Polski Związek Piłki Nożnej programu Mobilna Akademia Młodych Orłów. Pierwsze zajęcia odbyły się w środę, 4 kwietnia w libiąskiej hali pneumatycznej. Umowę dotyczącą realizacji projektu podpisali burmistrz Libiąża Jacek Latko i prezes Małopolskiego Związku Piłki Nożnej Ryszard Niemiec. Polski Związek Piłki Nożnej,…

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. „Razem Silniejsi – Integracja Środowisk Abstynenckich w Walce o Siebie i Rodzinę

Burmistrz Libiąża działając na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2237 z późn. zmian.) oraz zgodnie z uchwałą Nr XXXII/240/2017 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Libiąż na 2018 rok”, ogłasza konkurs ofert na realizację…

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie promocji zdrowia psychofizycznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym – zajęcia dla osób niepełnosprawnych umysłowo i ruchowo

O G Ł O S Z E N I E GMINA LIBIĄŻ – URZĄD MIEJSKI w LIBIĄŻU 32 – 590 Libiąż ul. Działkowa 1 tel. 32 627-13-11; 624-92-00; fax 32 624-92-90; e-mail: urzad@libiaz.pl działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ust. 1-3 i 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003…

Szczepienie lisów wolno żyjących

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chrzanowie uprzejmie informuje, że na terenie województw: małopolskiego i śląskiego będzie przeprowadzone szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczepienia odbędą się w następujących terminach: – od 4 do 13 kwietnia 2018 r. na terenie woj. śląskiego, – od 8 do 15 kwietnia 2018 r. na terenie woj. małopolskiego. Szczepienie lisów będzie wykonane…

Mobilna Akademia Młodych Orłów w Libiążu!

W środę 4 kwietnia br. w libiąskiej hali pneumatycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 rusza cykl bezpłatnych szkoleń pn. „Mobilna Akademia Młodych Orłów w województwie małopolskim”. Zajęcia przeznaczone są dla trenerów, nauczycieli wychowania fizycznego, animatorów i rodziców młodych piłkarzy. Szczegółowy zakres zajęć przedstawiamy poniżej:   – godz. 15:00 – Szkolenie dla trenerów i nauczycieli wychowania…

Nabór na urzędników wyborczych – termin naboru przedłużony do dnia 16 kwietnia 2018 roku

Na podstawie uchwał Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych, z dnia 12 marca 2018 roku zmieniającą uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych oraz z dnia 26 marca 2018 roku zmieniającą uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i…