Informacja Burmistrza Libiąża

Burmistrz Libiąża informuje, że w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2018 r. zostały opublikowane Uchwały Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 13 lutego 2018 r. Nr XXXV/252/2018 w sprawie ponownego nadania nazwy ulicy 9 Maja w Libiążu oraz Nr XXXV/253/2018 w sprawie ponownego nadania nazwy ulicy 25 Stycznia w Libiążu. Na mocy…

Rewitalizacja dla Libiąża!

Prawie 5,5 miliona złotych to wartość dofinansowania jakie otrzymała Gmina Libiąż z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na kontynuację rewitalizacji przestrzeni publicznej miasta. To ogromny sukces, bo Libiąż w ramach konkursu na rewitalizację miast średnich i małych, dofinansowanie zdobył jako jedyna gmina w powiecie chrzanowskim  i jedna z nielicznych…

Jubileusz par małżeńskich w Libiążu

W Libiąskim Centrum Kultury, 6 marca 2018 roku pary małżeńskie świętowały jubileusze 50, 60 i 65 – lecia pożycia małżeńskiego. Złote, Diamentowe i Żelazne Gody  obchodziło w sumie 36 par małżeńskich.  Z różnych względów nie wszystkie mogły przybyć na uroczystość. Wszystkim obecnym jubilatom wyrazy głębokiego szacunku oraz życzenia dobrego zdrowia, pomyślności i pogody ducha na dalsze szczęśliwe…

Prawie milion złotych na oświatowe inwestycje

Prawie milion złotych na oświatowe inwestycje Szereg placówek oświatowych w Gminie Libiąż w minionych latach przeszło prawdziwą metamorfozę. Wszystko za sprawą licznie przeprowadzonych zadań inwestycyjnych. Ich kontynuacja będzie mieć miejsce także w roku 2018 roku. Prace modernizacyjne, które z dużym natężeniem odbywają się od kilku lat mają na celu dostosowanie oferty edukacyjnej  do aktualnych potrzeb…

Nabór na urzędników wyborczych

Nabór na urzędników wyborczych Na podstawie § 2 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych, Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie informuje o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego oraz liczbie urzędników wyborczych w gminach na obszarze właściwości terytorialnej…

Rekrutacja do szkół podstawowych i przedszkoli na rok szkolny 2018/2019

Rekrutacja do szkół podstawowych i przedszkoli na rok szkolny 2018/2019 Do publicznego przedszkola przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie gminy Libiąż. Rodzicie dzieci przyjętych do publicznego przedszkola składają na rok szkolny 2018/2019 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. Terminy postępowania rekrutacyjnego określa Zarządzenie Nr 0050.486.VII.2018…

Ogólnopolski Turniej Kwalifikacyjny w Ju-Jitsu

Ogólnopolski Turniej Kwalifikacyjny w Ju-Jitsu

Ogólnopolski Turniej Kwalifikacyjny w Ju-Jitsu Zawodniczki Polskiej Federacji Ju-Jitsu i Kobudo wystartowały w Ogólnopolskim Turnieju Kwalifikacyjnym w Ju-Jitsu. W zawodach rozgrywanych w Mysłowicach złoty medal zdobyła Wiktoria Szyjka, uczennica Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gromcu. Turniej zgromadził 410 zawodników z 27 klubów z całego kraju. Reprezentantki Polskiej Federacji Ju-Jitsu i Kobudo z tej sportowej imprezy wróciły z…