Komunikat w sprawie otwarcia gminnych przedszkoli

Zgodnie z zapowiedziami premiera Mateusza Morawieckiego od 6 maja ponownie mogą zostać otwarte przedszkola. Jednak kwestie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa zostały pozostawione dyrektorom przedszkoli i samorządom jako organom prowadzącym. Po zapoznaniu się z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej wspólnie z dyrektorami jednostek władze gminy Libiąż zdecydowały, że otwarcie gminnych przedszkoli…

Wykaz lokali gastronomicznych w gminie Libiąż, w których można zamawiać jedzenie na wynos

Szanowni Mieszkańcy! Gmina Libiąż chce wesprzeć właścicieli lokalnych restauracji, które w związku z epidemią koronawirusa i wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, mogą dziś sprzedawać jedynie dania na wynos, z odbiorem osobistym lub dowozem do domu. Skontaktowaliśmy się z lokalami gastronomicznymi na naszym terenie, które świadczą tego typu usługi. Na stronie internetowej www.libiaz.pl oraz na…

Numery telefonów Urzędu Miejskiego w Libiążu

Burmistrz:           Jacek Latko         wew. 101        (32) 624-92-01 jacek.latko@libiaz.pl Z-ca Burmistrza      Hubert Szumniak  wew. 112         (32) 624-92-12 hubert.szumniak@libiaz.pl Sekretarz Miasta:         Sylwia Malicka  wew. 133         (32) 624-92-33 sekretarz@libiaz.pl Skarbnik Miasta:          Teresa Litwińska   wew. 105         (32) 624-92-05 skarbnik@libiaz.pl Przewodnicząca Rady Miejskiej:   Bogumiła Latko wew. 118   (32) 624-92-18 radamiejska@libiaz.pl Wydział Organizacyjno – Administracyjny      e-mail: oa@libiaz.pl Kierownik Wydziału:Marta Dobrowolska wew. 225 (32) 624-92-55 marta.dobrowolska@libiaz.pl Sekretariat Burmistrza: Magdalena…

Urząd Miejski w Libiążu wstrzymuje obsługę bezpośrednią petentów

Szanowni Państwo, w dniu 16 marca br. o godz. 12:00 libiąski samorząd, mając na uwadze dobro wspólne, podjął decyzję o wstrzymaniu bezpośredniej obsługi klientów w Urzędzie Miejskim w Libiążu aż do odwołania. Bardzo prosimy, by sprawy były przez Państwa załatwiane drogą telefoniczną, mailową bądź przez platformę e-PUAP. Osobiście można będzie załatwić tylko sprawy dotyczące rejestracji…

ZAWIADOMIENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 12/L/2020 (znak sprawy: WI-IV.746.1.100.2019) z 19 lutego 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym oraz o nadaniu ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności dla inwestycji pn.: Budowa, rozbudowa, przebudowa oraz remont linii kolejowej nr 93 na odcinku nr 1 od km 0,557 do…