Ogłoszenie Burmistrza Libiąża

W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia psychofizycznego oraz zapobiegania zaburzeniom psychicznym – zajęcia dla osób niepełnosprawnych umysłowo i ruchowo w 2020 roku, przyznaję dotacje w następującej wysokości: 1. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” w Libiążu. 10.000,-zł 2. Fundacja im. Brata Alberta – Świetlica Terapeutyczna w Libiążu. 2.000,-zł

Ogłoszenie Burmistrza Libiąża w sprawie ankiet informacyjnych dla mieszkańców

Mieszkańcy Gminy Libiąż, uchwała nr XXXII/451/17 z dnia 23 stycznia 2017 roku podjęta przez Sejmik Województwa Małopolskiego w sprawie „Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego” nałożyła na gminy obowiązek stworzenia i prowadzenia bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków. W związku z powyższym  kierujemy do Państwa ankietę informacyjną dotyczącą sposobu ogrzewania budynku i zwracamy się z prośbą o jej wypełnienie.…

150 tys. zł premii dla młodego rolnika – nabór wniosków przedłużony

Trwający od 3 czerwca 2020 r. nabór wniosków w ramach działania „Premie dla młodych rolników” został przedłużony. Młodzi rolnicy mogą je składać w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 17 sierpnia. To już 6. nabór wniosków w ramach działania „Premie dla młodych rolników”. Wsparcie jest zachętą dla młodego pokolenia do rozwijania rolniczego biznesu.…

Bezpieczne żniwa

Zgłoszenie o zagrożeniu życia spowodowanym uszkodzeniem przewodów linii energetycznej przez kombajn w okolicach Chojnowa wpłynęło do TAURON Dystrybucja. Linia została natychmiast awaryjnie wyłączona, a skierowany na miejsce zespół Pogotowia Energetycznego stwierdził uszkodzony przewód przyłącza. Tym razem operator kombajnu nie uległ porażeniu, jednak do podobnych wypadków o bardziej tragicznych skutkach, dochodzi w miesiącach letnich zdecydowanie częściej,…

Można składać wnioski w projekcie „Małopolska Niania 2.0″

Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłosiło trzeci nabór do projektu „Małopolska Niania 2.0”. Jego celem jest zapewnienie opieki dzieciom do lat 3, by rodzice mogli podjąć pracę. CEL PROJEKTU Celem Projektu jest stworzenie warunków do podjęcia lub kontynuacji zatrudnienia przez Rodziców Dzieci w wieku do lat 3 oraz zwiększenie dostępności do…